Home / Cursuscatalogus / Trauma en hechting bij kinderen en jeugdigen | 25...

Jeugdhulpverlening

Trauma en hechting bij kinderen en jeugdigen | 25 oktober en 8 november 2023


Beschrijving
Veel kinderen maken voor hun 18e levensjaar één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen mee. Huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, oorlogssituaties, maar ook het verlies van een dierbare of het meemaken van een (v)echtscheiding. Afhankelijk van de omstandigheden en de impact van de gebeurtenissen, ontwikkelen kinderen al dan niet een (psycho)trauma. Vaak verandert een trauma de manier waarop een kind naar de wereld kijkt, waardoor het trauma effect heeft op verschillende levensgebieden. Het trauma kan daardoor ongewild een grote rol spelen op school, thuis of in de omgang met leeftijdsgenootjes.

Het gebeurt regelmatig dat een trauma niet als zodanig wordt (h)erkend en vastgesteld. Dit heeft als gevolg dat deze kinderen soms verkeerde diagnoses krijgen, waaronder ADHD, agressieregulatie problemen of OCD. Dit zorgt ervoor dat ze ook geen passende behandeling krijgen. Getraumatiseerde kinderen hebben een speciale benadering en aanpak én meer begrip en aansluiting bij hun problematiek nodig om de wereld weer te leren vertrouwen. Daarom is het van groot belang dat zorg- en onderwijsprofessionals trauma als zodanig herkennen.

Het doel van de tweedaagse scholing Trauma en hechting bij kinderen en jeugdigen is om professionals op weg te helpen om beter aan te sluiten bij getraumatiseerde kinderen en jongeren. De scholing leert je wat een trauma is, welke verschillende soorten er zijn en hoe vaak het eigenlijk voorkomt. Je leert de effecten van trauma te begrijpen en herkennen in de praktijk, zodat je aan kunt sluiten bij de wereld die schuil gaat achter het vaak moeilijke of onbegrepen gedrag. De scholing staat stil bij vroegkinderlijke traumatisering en kijkt naar de grote invloed van trauma op de ontwikkeling en werking van het brein. De invloed van hechting loopt als een rode lijn door de scholing heen. Je leert over verschillende hechtingsstijlen en de invloeden daarvan op de ontwikkeling.

Aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden komt de theorie tijdens de scholing tot leven. Je leert traumasensitief kijken aan de hand van de window of tolerance, kerncognities en de cognitieve driehoek. Middels een interactieve oefening ervaar je hoe je zelf op stressvolle situaties reageert, om zo te voelen hoe het stresssysteem werkt. We oefenen met een nieuwe manier van naar gedrag kijken. Je leert wat je als professional kunt doen om kinderen die veel hebben meegemaakt te helpen herstellen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze scholing:
• Kun je traumasensitief werken, waardoor je beter aansluit bij getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen
• Begrijp je de werking van trauma in het brein en kun je het herkennen in de praktijk
• Ken je de verschillende hechtingsstijlen en kun je ze herkennen in de praktijk
• Weet je de invloed van trauma op kinderen en jongeren
• Weet je hoe trauma zich uit in de praktijk, van binnen (hersenen, gedrag, overlevingsmechanismen) naar buiten (zichtbaar gedrag)
• Kun je een trauma herkennen en signaleren
• Kun je beter aansluiten bij getraumatiseerde kinderen
• Begrijp je de samenhang tussen trauma en hechting en kun je daarover in gesprek met cliënten
• Heb je ervaren hoe je eigen stresssysteem werkt

Voorbereiding

Voorafgaand aan de scholing stuur je als cursist casuïstiek op naar de trainer en neem je enkele artikelen door die ter beschikking worden gesteld.

Voor wie

Zorg- en hulpverleners, zoals jeugdhulpverleners, sociale teams, Wmo-consulenten, ambulant begeleiders, GGZ

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd bij SKJ voor 18.75 punten in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

Over de docent

De scholing wordt gegeven door Nanda de Bruin. Nanda is als zelfstandig orthopedagoog en gedragswetenschapper werkzaam binnen de zorg- en onderwijswereld bij Behind Behaviour. Trauma loopt al jaren als een rode draad door haar werkende leven. Behind Behaviour is opgericht met als doel kennis en kunde onder zorg- en onderwijsprofessionals te vergroten omtrent trauma en hechting.
Nanda ontwikkelde ook de Praatkaartjesset over trauma, bedoeld voor professionals om op beeldende wijze psycho-educatie te geven over trauma. Ook geeft Nanda als Roots of Empathie instructeur les over empathie in het basisonderwijs.

Praktische informatie

Datum: 25 oktober en 8 november 2023 (Let op: het is een tweedaagse scholing)
Tijd: 09:30 - 17:00
Kosten: €476,25 voor leden Dichtbij; voor niet-leden €635
Accreditatie: 18.75 punten (SKJ)
Locatie: Hereweg 120, 9725 AK Groningen

Accreditatiepunten: 18.75 Type scholing: Klassikale scholing Datum: 25/10/2023 Locatie: Hereweg 120, 9725 AK Groningen

Inhoud

Klassikale scholing

Voltooiingsregels
  • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
  • Leidt naar een certificaat met een duur van: Voor altijd