Home / Cursuscatalogus / Jeugdwet (e-learning)

Wet- en regelgeving

Jeugdwet (e-learning)


Beschrijving
In 2021 kregen 443.320 jongeren een of meerdere vormen van jeugdzorg. Dat is 13,4% van alle jeugd tot 18 jaar in Nederland. Jeugdzorg is een verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet die in 2015 is ingevoerd. Deze e-learning gaat over de Jeugdwet en biedt professionals en managers/bestuurders kennis die volgens de wetgeving nodig is om verantwoord jeugdhulp te bieden.

In de e-learning Jeugdwet wordt allereerst de achtergrond van de wet behandeld. Hoe is de huidige Jeugdwet tot stand gekomen, voor wie is de wet bedoeld en om welke ondersteuning gaat het? Vervolgens wordt er ingegaan op de kwaliteitseisen die gelden in de Jeugdwet en waar alle jeugdhulpaanbieders aan moeten voldoen. Daarna leer je over het Kwaliteitskader Jeugd en het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling. Als extra kun je in deze e-learning lezen over de toezicht en handhaving van de IGJ en de beroepsregistratie in het SKJ-register.

Voor wie

Voor professionals werkzaam binnen de Jeugdzorg waaronder bestuurders, managers en jeugdhulpverleners.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning heb je inzicht verkregen in:
• De achtergrond en doelstellingen van de Jeugdwet
• De kwaliteitseisen in de Jeugdwet
• Het Kwaliteitskader Jeugd
• De norm voor verantwoorde werktoedeling
• De toezicht en handhaving van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
• De beroepsregistratie SKJ

Over de docent

Lieke Brons is kwaliteitsconsultant en auditor Jeugd en Wmo. Zij is als zzp’er aan verschillende jeugdhulpaanbieders verbonden, waaronder aan Coöperatie Dichtbij U.A. Lieke is een vaste docent van Scholing Dichtbij, zij verzorgt o.a. incompanyscholingen over medicatieveiligheid en wet- en regelgeving.

Duur

1 uur en 20 minuten

Prijs

€ 25,00 (leden Dichtbij € 18,75)

Accreditatie

1.25 punt (SKJ)

Trailer

Benieuwd geworden naar de e-learning Jeugdwet? Bekijk hier de trailer van deze e-learning.

Accreditatiepunten: 1.25 Type scholing: E-learning

Inhoud
 • MODULE 1: INTRODUCTIE
 • 1.1 Introductie van de e-learning
 • 1.2 Inleiding
 • 1.3 Achtergrond en doelstellingen van de Jeugdwet
 • 1.4 Voor wie geldt de Jeugdwet?
 • MODULE 2: KWALITEITSEISEN IN DE JEUGDWET
 • 2.1 Introductie
 • 2.2 Verantwoorde hulp bieden
 • 2.2.1 Thema 1: ontwikkelingsgerichte hulp
 • 2.2.2 Thema 2: De kundige hulpverlener
 • 2.2.3 Thema 3: 'Goed bestuur'
 • 2.3 Familiegroepsplan
 • 2.4 Kwaliteitssysteem
 • 2.5 Meldplicht calamiteiten en geweld
 • 2.6 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • 2.7 Vertrouwenspersoon
 • 2.8 Klachtenregeling
 • 2.9 Cliëntenraad
 • 2.10 Maatschappelijke verantwoording
 • 2.11 Afsluiting
 • 2.12 Kennisvragen
 • MODULE 3: KWALITEITSKADER JEUGD
 • 3.1 Introductie
 • 3.2 Inleiding Verantwoorde toewerkdeling
 • 3.3.1 Afwegingskader voor inzet (niet-)geregistreerde professionals
 • 3.3.2 Afwegingskader voor inzet (niet-)geregistreerde professionals
 • 3.4 Inzet van een geregistreerde professional
 • 3.5 Inzet van een niet-geregistreerde professional
 • 3.5.1 Onder de verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional
 • 3.5.2 In combinatie met een geregistreerde professional
 • 3.6 Afwegingsgebied
 • 3.7 Afsluiting
 • 3.8 Kennisvragen
 • MODULE 4: TOEZICHT EN HANDHAVING
 • 4.1 Introductie
 • 4.2 Inleiding Toezicht en handhaving
 • 4.3 Medicatieveiligheid (niet bij ambulante begeleiding)
 • 4.4 Structurele veiligheidsinschatting en -beoordeling
 • 4.5 Stabiliteit
 • 4.6 Vakbekwaamheid
 • 4.7 Integrale hulp aan gezinnen
 • 4.8 Kennisvragen
 • MODULE 5: KWALITEITSREGISTER JEUGD
 • 5.1 Introductie
 • 5.2 Inleiding SKJ-registratie
 • 5.3 Waarom registreren in het register?
 • 5.4 Eisen aan de herregistratie
 • 5.5 Registerplein
 • 5.6 Kennisvragen
 • MODULE 6: EINDTOETS
 • 6.1 Introductie
 • 6.2 Eindtoets
 • MODULE 7: AFSLUITING
 • 7.1 Afsluiting
 • 7.2 Beoordeling van deze e-learning
 • 7.3 Einde van de e-learning
Voltooiingsregels
 • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
 • Leidt naar een certificaat met een duur van: Voor altijd