Home / Cursuscatalogus / Signs of Safety | VOLGEBOEKT

Jeugdhulpverlening

Signs of Safety | VOLGEBOEKT


Beschrijving
Signs of Safety is een oplossingsgerichte benaderingswijze om veiligheid van kinderen centraal te stellen. Centraal staat gesprekvoering met ouders, kinderen en het sociale en professionele netwerk rondom het gezin. De oplossingen en plannen om veiligheid te waarborgen worden door en met ouders, kinderen en netwerk gemaakt.

Er wordt gewerkt met door Andrew Turnell en Steve Edward ontwikkelde instrumenten waardoor alle informatie visueel, inzichtelijk en transparant is. Theorie wordt gekoppeld aan praktijkgerichte oefeningen met eigen casuïstiek waarbij veelvuldig met oplossingsgerichte vragen, gericht op verandering en veiligheid, wordt geoefend.

De scholing bestaat uit vier dagen waarbij de volgende onderwerpen centraal staan:
Dag 1
Oplossingsgericht werken toepassen en verbinden met de benaderingswijze Signs of Safety. De theorie wordt gekoppeld aan praktijkgerichte oefeningen met casuïstiek vanuit het gebiedsteam waarbij veelvuldig met oplossingsgerichte vragen, gericht op verandering en veiligheid, wordt geoefend.

Dag 2
Instrumenten ontwikkeld door de grondleggers van Signs of Safety uitwerken en toepassen op (eigen) casuïstiek.

Dag 3
Kinderen betrekken in veiligheidsplanning. Gespreksvoering met kinderen oefenen aan de hand van hiervoor ontwikkelde instrumenten.

Dag 4
Veiligheidsplanning met gezinnen en hun netwerk (sociaal en professioneel). Wat betekent in de praktijk het werken met veiligheidsplannen en wat is er nodig voor het gezamenlijk creëren van veiligheidsplannen voor kinderen.

Voor wie


Voor professionals die begeleiding bieden binnen de WMO en/of jeugdzorg.

Accreditatie


Deze cursus is geaccrediteerd bij SKJ voor 42,5 punten.

Over de docent


De scholing wordt gegeven door Marieke Vogel. Marieke bezit bijna dertig jaar ervaring in de jeugdzorg en werkt sinds 2001 vanuit de visie van het oplossingsgericht denken en sinds 2005 met de benaderingswijze Signs of Safety.
Marieke is opgeleid en gesuperviseerd door Andrew Turnell, co-founder van Signs of Safety. Meerdere jaren werkte zij als casemanager en als gezinsvoogd bij de gezinsvoogdij van Bureau Jeugdzorg Drenthe en later JBN Drenthe en Groningen. Momenteel is Marieke werkzaam als Signs of Safety trainer en coach en ondersteunt ze organisaties en gemeenten om Signs of Safety te implementeren. Marieke maakt deel uit van de internationale Signs of Safety community, deze groep bestaat uit gelicenseerde trainers en consultants uit verschillende landen zoals Canada, USA, Japan, Nieuw-Zeeland, Australië, Engeland, Ierland, Noord-Ierland, Zweden en België.
Marieke is naast trainer, regiodirecteur voor Signs of Safety in Europa.

Praktische informatie


Data: 8 en 15 december 2021, 26 januari en 9 februari 2022
Tijd: 09:30 – 17:00
Accreditatie: 42,5 punten (SKJ)
Kosten: €899 (leden Dichtbij €674,25)
Locatie: Online i.v.m coronamaatregelen

Accreditatiepunten: 42,5 Type scholing: Klassikale scholing Datum: 08/12/2021 Locatie: Online

Inhoud

Klassikale scholing

Voltooiingsregels
  • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
  • Leidt naar een certificaat met een duur van: Voor altijd