Home / Cursuscatalogus / Medicatieveiligheid (e-learning)

Vaardigheden

Medicatieveiligheid (e-learning)


Beschrijving
Bij het werken met medicijnen worden jaarlijks veel (onbedoelde) fouten gemaakt. Werken met medicatie is foutgevoelig en daarmee risicovol. Medicatieveiligheid heeft als doel: veilige zorg voor de cliënt én veilig werken voor jou als zorgverlener. De kern bij medicatieveiligheid is dat we ons steeds afvragen: wat is waarom veilig en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De e-learning Medicatieveiligheid bespreekt de zes verschillende stappen van het medicatieproces, namelijk voorschrijven, ter hand stellen/afleveren, opslag/beheer, gereed maken, toedienen/registreren en evaluatie. De e-learning leert je ook de werking van medicatie en hoe je de verschillende toedieningswijzen van medicatie veilig kunt uitvoeren. We behandelen de wet- en regelgeving die te maken heeft met medicatie(veiligheid) en de werkwijze en protocollen die je bij de verschillende toedieningsvormen van medicatie moet hanteren.

Leerdoelen


Na het volgen van deze e-learning:
• Weet je wat wordt verstaan onder medicatieveiligheid
• Weet je welke wet- en regelgeving leidend is betreffende medicatieveiligheid
• Heb je kennis van de inhoud van de Veilige principes in de medicatieketen
• Heb je kennis van de leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg.
• Heb je kennis van de werkwijzen bij verschillende toedieningsvormen van medicatie
• Heb je kennis van het toetsingskader Medicatieveiligheid van de IGJ
• Weet je hoe jij je zorgverlening moet uitvoeren op basis van wat in de wet- en regelgeving en protocollen rondom medicatie(veiligheid) staat beschreven

Voor wie


Zorgverleners zowel in intramurale setting als in de verpleging en verzorging thuis.

De docent


De docent in deze e-learning is Marjolijn Blaauw-de Mik. Marjolijn is al ruim 25 jaar werkzaam als zelfstandig verpleegkundige in de (thuis)zorg. Daarnaast werkt ze bij Coöperatie Dichtbij als kwaliteitsconsultant verzorging en verpleging, waarbij ze onder andere (nieuwe) wet- en regelgeving implementeert. Als docent geeft Marjolijn meerdere scholingen bij Scholing Dichtbij, waaronder de scholingen Wkkgz, Interculturele palliatieve zorg en Kwaliteit van zorg.

Praktische informatie


Duur: +/- 5 uur
Accreditatie: 5 punten (V&V)
Prijs: € 45,00 (leden Dichtbij € 33,75)

Accreditatiepunten: 5 Type scholing: E-learning

Inhoud
 • Module 1: Introductie
 • 1.1 Introductie docent en scholing
 • Module 2: Medicatieveiligheid
 • 2.1 Wat is medicatieveiligheid?
 • 2.2 Medicatieveiligheid 'achter de voordeur'
 • 2.2.1 Oorzaken medicatie-incidenten
 • 2.3 BEM (en aanvullende BEM)
 • 2.3.1 BEM (en aanvullende BEM) vervolg
 • 2.4 Kennisvragen
 • MODULE 3: Wet- en regelgeving rondom medicatie(veiligheid)
 • 3.1 Inleiding
 • 3.2 Wetgeving of regelgeving
 • 3.3 Wet- en regelgeving rondom medicatieveiligheid
 • 3.4 Wet BIG, WGBO, Wkkgz, AVG en Wbsn-z
 • 3.5 Regelgeving: Belangrijke richtlijnen, handreikingen en leidraden
 • 3.5.1 Richtlijn Veilige principes medicatieketen
 • 3.5.2 Richtlijnen Veilige naalden en injecteren met insulinepen
 • 3.5.3 Richtlijn Polyfarmacie
 • 3.5.4 Richtlijn Toedienen en gereedmaken en Handreiking malen
 • 3.5.5 Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten
 • 3.5.6 Richtlijn bijwerkingen in de mond en dubbel paraferen
 • 3.5.7 Leidraad Bekwaamheid medicatie bij medicatie geven langdurige zorg
 • 3.6 Overige wet- en regelgeving
 • 3.6.1 Overige wetgeving medicatieveiligheid
 • 3.6.2 Overige wetgeving zorgverlening
 • 3.6.3 Overige regelgeving medicatieveiligheid
 • 3.6.4 Overige richtlijnen, handreikingen en leidraden
 • 3.7 Ondersteunende en controlerende instanties
 • 3.8 Kennisvragen
 • Module 4: De Veilige principes in de medicatieketen
 • 4.1 Introductie
 • 4.2 Stappen in het medicatieproces
 • 4.2.1 Stappen in het medicatieproces - Totaal overzicht
 • 4.3 Verantwoordelijkheden in het medicatieproces
 • 4.3.1 Verantwoordelijkheden in het medicatieproces (vervolg)
 • 4.3.2 Verantwoordelijkheden in het medicatieproces (vervolg)
 • 4.4 Overige voorwaarden voor medicatieveiligheid
 • 4.4.1 Afspraken medicatie Beheer Eigen Medicatie (BEM)
 • 4.4.2 Geneesmiddelen Distributiesysteem (GDS)
 • 4.4.3 Actueel Medicatie Overzicht (AMO)
 • 4.4.4 Toedienlijsten
 • 4.4.5 Vermalen van medicatie
 • 4.4.6 Dubbele medicatiecontrole
 • 4.4.7 Polyfarmacie
 • 4.5 Kennisvragen
 • Module 5: Bekwaamheid medicatie geven
 • 5.1 Introductie
 • 5.2 Basiskennis medicijngebruik
 • 5.2.1 Naamstelling, samenstelling en verkrijgbaarheid medicijnen
 • 5.2.2 Naamstelling, samenstelling en verkrijgbaarheid medicijnen (vervolg)
 • 5.3 Toedieningswegen en vormen van medicatie
 • 5.3.1 Systemische toediening en werking
 • 5.3.2 Lokale toediening en werking
 • 5.4 Werking en bijwerking van medicatie
 • 5.5 Weigeren van medicatie
 • 5.6 Basisvaardigheden en professionele houding
 • 5.7 Kennisvragen
 • MODULE 6: WERKWIJZE TOEDIENINGSVORMEN MEDICATIE
 • 6.1 Introductie
 • 6.2 Orale toedieningsvormen
 • 6.2.1 Tabletten
 • 6.2.2 Capsules
 • 6.2.3 Vloeibare medicatie
 • 6.2.4 Sublinguale medicatie
 • 6.2.5 Overige orale toedieningsvormen
 • 6.2.6 Malen van medicatie
 • 6.2.7 Besluitvorming malen van medicatie
 • 6.2.8 Toediening medicatie via sonde
 • 6.3 Toedieningsvormen via neus, oor, oog en mond
 • 6.3.1 Neus
 • 6.3.2 Oor
 • 6.3.3 Oog
 • 6.3.4 Mond
 • 6.4 Toedieningsvormen voor (onderste) luchtwegen
 • 6.4.1 Inhalatie
 • 6.4.2 Inhalatiesprays
 • 6.4.3 Autohalers
 • 6.4.4 Poederinhalatoren
 • 6.4.5 Inhalatievloeistoffen
 • 6.4.6 Stoomdruppels
 • 6.5 Toedieningsvormen via de huid
 • 6.5.1 Zalven en crèmes
 • 6.5.2 Pleisters
 • 6.6 Rectale toedieningsvormen
 • 6.6.1 Zetpillen
 • 6.6.2 Klysma's
 • 6.7 Vaginale toedieningsvormen
 • 6.7.1 Vaginaal tablet
 • 6.7.2 Vaginale crème
 • 6.7.3 Overige vaginale toedieningsvormen
 • 6.8 Parenterale toedieningsvormen
 • 6.8.1 Infusies
 • 6.8.2 Injecties
 • 6.8.2.1 Intracutaan
 • 6.8.2.2 Techniek intracutaan injecteren
 • 6.8.2.3 Subcutaan
 • 6.8.2.4 Technieken subcutaan injecteren
 • 6.8.2.5 Intramusculair
 • 6.8.2.6 Technieken intramusculair injecteren
 • 6.8.2.7 Intraveneus
 • 6.8.3 Aandachtspunten en complicaties
 • 6.8.4 Desinfecteren
 • 6.8.5 Veilige naalden
 • 6.9 Kennisvragen
 • Module 7: Eindtoets
 • 7.1 Introductie
 • 7.1 Eindtoets
 • Module 8: Afsluiting
 • 8.1 Afsluiting van de scholing
 • 8.2 Toetsingskader medicatieveiligheid IGJ
 • 8.3 Beoordeling van de scholing
 • 8.4 Einde van de e-learning
Voltooiingsregels
 • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
 • Leidt naar een certificaat met een duur van: Voor altijd