Home / Cursuscatalogus / Omgaan met rouw en verlies | 6 maart 2020

Rouw en verlies

Omgaan met rouw en verlies | 6 maart 2020


Beschrijving

Als professional in de (palliatieve) zorg kom je tijdens de zorg voor cliënten veelvuldig in aanraking met rouw en verlies. Je hebt een vak gekozen waarin afscheid nemen – van gezondheid, van een dierbare, van het leven – centraal staat. Vanzelfsprekend ligt tijdens de zorg je aandacht bij de cliënt en de ondersteuning van naasten en mantelzorgers. Maar hoe ga jij als zorgverlener zélf om met rouw en verlies?

De interactieve scholing Rouw en Verlies richt zich op methoden en manieren van omgaan met rouw en verlies en het creëren van gezonde rituelen rond loslaten. De scholing geeft je handvatten om het gesprek over verlies en rouw aan te gaan met cliënt en mantelzorgers, maar ook om een gesprek op gang te brengen tussen cliënt en diens naasten, juist wanneer je merkt dat hier barrières liggen. Hoe iemand omgaat met verlies is namelijk heel individueel en persoonlijk, rouw ziet er bij iedereen weer anders uit.
De scholing geeft ook ruimte voor wat verlies betekent in jouw leven. Aandacht hebben voor alle aspecten en vormen van rouw en het gesprek hierover aangaan tijdens de zorg, wil des te beter wanneer je goed in kaart hebt gebracht wat je eigen patronen/gedragingen zijn rond afscheid.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het theoretisch model ‘De kunst van het sterven’ (Carlo Leget).

De theorie en achtergrondinformatie dienen ter verdieping maar worden afgewisseld met casuïstiek, want het zijn de praktijkvoorbeelden die ons het meeste leren. Inbreng van eigen ervaringen is dus zeer gewenst! Er is volop ruimte om casussen te bespreken en stil te staan bij wat ervaringen met je doen. Daarnaast leer je wat goede zelfzorg is en hoe je een zorg goed kan afronden zodat je ruimte krijgt voor een nieuwe zorgvraag. Ook leer je hoe je binnen het zorgteam elkaar kunt ondersteunen bij een intensieve zorgsituatie.

Voor wie


Voor zorgverleners die werkzaam zijn in de palliatieve/terminale zorg. Overige geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Leerdoelen


- Inzicht in verliesgebieden, rouw en haar uitingsvormen
- Kennis van de nieuwste visie en inzichten over rouw
- Bewustwording van je rol als professional en je eigen gevoelens van rouw
- Handvatten om gevoelens van verlies en rouw te (h)erkennen
- Bespreekbaar maken van gevoelens van rouw bij mantelzorgers
- Tips voor zelfzorg en ondersteuning van elkaar binnen een team

Over de docent


De scholing wordt gegeven door Engelien Ruyter. Engelien is gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider. Haar specialisme is het begeleiden van mensen door veranderingsfasen/transities heen, zowel in het werk als op persoonlijk gebied, waarbij rouw en verlies een belangrijke rol spelen. Ze is tevens (loopbaan)coach en creëert en geeft trainingen op gebied van persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Voor meer informatie ga naar haar website: www.sichtcoaching.nl

Datum: 6 maart 2020
Tijd: 09:30 - 13:00
Accreditatie: 4 punten (V&V)
Kosten: €100 (leden Dichtbij € 75,00)
Locatie: Rouaanstraat 20a, 9723 CD Groningen

Accreditatiepunten: 4 Type scholing: Klassikale scholing

Inhoud

Klassikale scholing

Voltooiingsregels
  • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
  • Leidt naar een certificaat met een duur van: Voor altijd